Hòa chung không khí tưng bừng trong ngày hội khai trường. Hôm nay, ngày mùng 5/9  Cô và trò trường mầm non Quảng Yên tổ chức ngày hội đến trường của bé. Do diễn biến tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp nhà luôn bám sát chỉ đạo của phòng giáo dục và đào tạo và yêu cầu bảo đảm công tác phòng chống ...